صفحه اصلی پکیج سرمایه گذاری کانادا پکیج های کاری و سرمایه گذاری کشور کانادا در حال بروزرسانی هستند

پکیج های کاری و سرمایه گذاری کشور کانادا در حال بروزرسانی هستند

به دلیل تغییرات گسترده در پکیج های کاری و سرمایه گذاری کشور کانادا این بسته ها در حال بروز رسانی هستند و موسسه مهاجرتی آپادانا فعلاً پرونده ای در این مورد قبول نمی کند.

پروندهای قبلی مطابق قرارداد های فی مابین موسسه و مشتریان محترم در حال پیگیری و رسیدگی و بررسی می باشند و این تغییرات به هیچ وجه شامل آنها نمی باشد.

دیدگاهتان را بنویسید