صفحه اصلی ساختار نظام سیاسی کشور آمریکا آلبرتو گونزالس در حال قسم خوردن به عنوان رئیس دیوان عالی آمریکا. این مقام توسط شخص رئیس جمهور انتصاب می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید