صفحه اصلی شرایط و ضوابط استفاده

شرایط و ضوابط استفاده

شرایط و ضوابط استفاده

آخرین تاریخ به روز رسانی : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶

در استفاده از خدماتی که موسسه مهاجرتی آپادانا ( که از این پس در اینجا “موسسه” نامیده می شود ) شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام “مشتری” یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان “سند” یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم های سفارش ( که در ادامه تعریف خواهد شد ) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات مهاجرتی ( که در ادامه تعریف خواهد شد ) که بین موسسه و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین موسسه و مشتری است . مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری ( چه کتبی، چه شفاهی و دیجیتالی و غیره  ) ارجح خواهد بود.

موسسه حق به روز رسانی این سند را ( که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “نوع خدمات مهاجرتی” که تعریف آن در ادامه آمده است )  در  هر زمان و با اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی موسسه به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملاً به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوند “شرایط و ضوابط استفاده” که در هنگام ثبت نام و در انتهای صفحات وب سایت موسسه و همچنین در منوهای مختلف قرار دارد و قابل مشاهده و دریافت است.

ارسال فرم های ثبت نامی مختلف از طرف مشتری ( که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم های آنلاین ثبت اولیه و ثبت نام تکمیلی برای تشکیل پرونده و شرکت در مزایده ها، فرم های کاغذی مورد نیاز برای تشکیل پرونده، قرارداد خدمات مهاجرتی آنلاین و فیزیکی و مشاوره و سفارشات تلفنی و غیر تلفنی است ) و نیز استفاده از خدمات مهاجرتی از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن با موسسه مهاجرتی آپادانا داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی خواهد بود.

خدمات موسسه مهاجرتی آپادانا در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می شود :

۱ – تدارک خدمات موسسه مهاجرتی آپادانا
۱-۱ خدمت موسسه مهاجرتی آپادانا شامل موارد زیر است:
۱-۱-۱ هرگونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.
۲-۱-۱ هرگونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی ، ارتباط مخابراتی، نرم افزار، اطلاعات، سخت افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله موسسه در هر زمینه ای یا زیرمجموعه ها و نمایندگان موسسه، را در بر می گیرد.
۳-۱-۱ هرگونه عمل یا تدارکی در مورد خدمات مربوط به امور مهاجرتی که در رابطه با مسایل مربوط به آن به مشتری داده می شود، با توجه به مدّت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.
۴-۱-۱ هرگونه تدارکی که از طرف موسسه برای مشتری در مورد مشاوره ها در زمینه مهاجرتی و قوانین مربوط به کشور های مقصد انجام می شود.
۵-۱-۱ هرگونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.
۶-۱-۱ هرگونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.
۷-۱-۱ هرگونه خدمتی که بوسیله موسسه برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.
۸-۱-۱ هر خدمات دیگری مرتبط با موسسه که مشتری استفاده می کند چه بوسیله موسسه به مشتری پیشنهاد گردد، و  چه از طرف موسسه برای مشتری فراهم شده باشد.
۲-۱ اصلاح قیمت ها و فی خدمات: موسسه ممکن است فی هر گونه خدمات مهاجرتی را بدون اطلاع قبلی مشتری، اصلاح  نماید البته با شرایط موجود در کشور مقصد و کشوری که خدمات دریافت خواهد شد.
۳-۱ مدیریت و نسخه پشتیبان اطلاعات: به جز مواردی که موسسه صریحاً به صورت کتبی متعهد گردد، مشتری منفرداً و کاملا مسئول مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روزرسانی، ارتقاء و نصب وصله های نرم افزاری، برای نرم افزارهای مرتبط با خدمات دریافتی و مورد استفاده خود در سیستم های خود است مثل مرورگرها و نرم افزار های مورد نیاز برای استفاده از اینترنت است.
۴-۱ دوره زمانی عملیات نگهداری: موسسه ممکن است دوره های زمانی عملیات نگهداری، حداقل به صورت هفتگی داشته باشد که مشتری آن را می پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک می کند و موافق است که در هنگام  عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک می کند و موافق است که موسسه حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است قطع شود.
۵-۱ پرداخت تمام حقوق و فی های لازمه از طرف موسسه برای پیشبرد پرونده های مشتری: مشتری می پذیرد که موسسه مختار است در زمینه های تشکیل پرونده و پرداخت فی های مورد نیاز دولتی و خصوصی مختار بوده و بدون اطلاع مشتری می تواند هزینه های تعیین شده را صرف امورات مربوطه نماید.
۶-۱ وکیل تسخیری دولتی در کشور مقصد: مشتری می پذیرد که موسسه در کشور مقصد با صلاحدید خود اقدام به بستن قرارداد با وکیلهای مورد نظر و مورد اعتماد موسسه نماید برای پیشبرد اهداف پرونده مشتری و مشتری هیچ نوع حق دخالتی در این زمینه ندارد.

۱-۶-۱ درباره معرفی وکیل ها و پرسنل: مشتری قبول می کند که موسسه برای حفظ اسرار کاری حق دارد هویت تیم وکلا و اشخاص مورد معامله و پرسنل شرکت های طرف قرارداد و پرسنل موسسه خود را محرمانه نگه دارد.
۷-۱ خدمات و محصولات اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی): مشتری می پذیرد و موافق است که هرگونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان و موسسه های ثالث برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص یا موسسات ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به موسسه مهاجرتی آپادانا ندارد. موسسه تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی دهد.
۸-۱ حق موسسه برای جلوگیری و قطع: اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید، بدون توجه به اینکه  قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقتنامه دیگری را نقض کند، موسسه ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او مشتری ( چه بالقوه، جدید یا موجود ) امتناع کند و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.
۹-۱ دریافت فی و هزینه های جاری موسسه در قبال خدمات ارائه شده: موسسه مختار است تا روش پرداخت و یا انتقال پول از مقصد به مبدا را خود تعیین کند و روشها و متدهای انتقال فی را مشخص کند. مشتری موظف است در مدت زمان تعیین شده برای پرداخت فی مشخصه برای ایشان از روشهای تعیین شده اقدام نماید.

۱-۹-۱ در صورت پرداخت نشدن فی مورد نظر موسسه در قبال انجام خدمات: مشتری می پذیرد در صورتی که در زمان تعیین شده فی مورد نظر را پرداخت نکند خدمات مورد نظر ایشان یا انجام نخواهد شد و یا به طور کلی حذف می گردد و برای انجام دوباره خدمات مشتری باید خسارات قبلی را نیز جبران نماید.

۲- استفاده از خدمات موسسه
۲-۱ حساب کاربری مشتری: تنها مشتری می تواند از حساب کاربری خودش استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و اطلاعات مربوط به پرونده مشتری و نیز فضای خاص در وب سرور که موسسه در جهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است، در بر می گیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص ( حقیقی یا حقوقی ) دیگر ندارد.
۲-۲ گذرواژه ( Password ) مشتری: مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسئول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد. مشتری منفرداً مسئول فاش نشدن گذرواژه خود است و موسسه درباره آن مسئولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند، مشتری  موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی موسسه را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی موسسه را ( بنا به صلاحدید موسسه منفرداً ) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، موسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از بخشی یا همه درخواستهای مشتری مرتبط با خدمات موسسه و حساب کاربری او جلوگیری کند.
۳-۲ مالکیت حساب کاربری مشتری و وب سایت موسسه: مشتری می پذیرد، تضمین می کند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی ( حقیقی ) است که نام او در بانک اطلاعاتی موسسه به عنوان مالک حساب کاربری مشتری ( مالک حساب ) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر ( شامل تغییر مالک ) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی موسسه ایجاد کند . مشتری  همچنین  می پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که مشتریِ صاحب وب سایت باشد. در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب سایت شبهه ای وارد شود، مشتری می پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی موسسه ( شامل روالهای احراز هویت موسسه )، همکاری کند و به آن پایبند باشد.
۴-۲ استفاده قانونی و اخلاقی مشتری: مشتری موافق است که در استفاده از خدمات موسسه، قوانین مربوطه ( قوانین این بخش و قوانین کشور ایالات متحده آمریکا ) را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیر اخلاقی، افترا آمیز و خلاف خط مشی موسسه، استفاده نکند.
۵-۲ تضمین ها و مسئولیت های مشتری: مشتری می پذیرد و موافق است که موسسه تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسئول هر مسئله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات موسسه به وجود می آید. مشتری تضمین می کند و متعهد می شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات موسسه استفاده می کند را، دارا است و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

۱-۵-۲ مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی )  شامل، حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری.
۲-۵-۲ انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص حقیقی یا حقوقی.
۳-۵-۲ ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.
۴-۵-۲ حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.
۵-۵-۲ حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان.
۶-۵-۲ حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنائی شود و مسئولیتهای مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند. به علاوه مشتری تضمین می کند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و در هیچ فعالیت تروریستی شرکت نداشته است. مشتری موافق است که موسسه و هر شخص ثالث مرتبط با موسسه شامل شرکت های طرف قراردادهای سرمایه گذاری و سرمایه پذیر، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران ، زیرمجموعه ها و موسسه های تابعه موسسه از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو، که  ناشی از نقض مفاد این سند از طرف مشتری است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

۶-۲ تلاش مشتری برای جلوگیری از خرابی: مشتری باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هر گونه صدمه به سیستم های موسسه شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. موسسه این حق را برای خود محفوظ میدارد تا بنا به صلاحدید خود منفرداً برنامه های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.
۷-۲ رفتارهای ممنوعه دیگر: مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس ( reverse engineering )، کامپایل معکوس، از هم باز کردن سیستمها، یا هر گونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامه ها از سخت افزار، نرم افزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله موسسه فراهم می شود، عملی انجام دهد.
۸-۲ ارتقاء اجباری: اگر موسسه به صلاحدید خود منفرداً، تشخیص  دهد که  مشتری یا حساب کاربری او، کارایی سرورها یا یکپارچگی شبکه موسسه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است یا حساب کاربری مشتری بسیار بیشتر از پهنای باند یا فضای دیسک تخصیص داده شده به مشتری، مصرف می کند، ممکن است موسسه از مشتری بخواهد و مشتری باید به این خواسته رضایت دهد تا حساب کاربری مشتری به  میزان کافی بنا به صلاحدید موسسه منفرداً، ارتقاء یابد یا به سرور دیگری منتقل شود.
۹-۲ خط مشی ها و مجوزهای سایرین: استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین از جمله خدمات مشاوره و یا حقوقی و یا هر خدمتی که در پیشبرد پرونده مشتری لازم است با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده خود آنها صورت می گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.
۱۰-۲ مسائل مربوط به رد درخواست های مختلف از طرف سرمایه پذیر و شرکت های مختلف طرف قرارداد: مشتری می پذیرد که به هر علتی چه نقض پرونده و چه ثابت نشدن صلاحیت مشتری در امر سرمایه گذاری و یا کاری هیچ گونه حق اعتراضی نداشته و این فقط شرکت های ثالث هستند که نسبت به نیاز و صلاحدید خود، شخصی را پذیرفته و یا رد می کنند. موسسه میپذیرد که علت رد شدن مشتری را از طرف شرکت های ثالث را کتباً از طریق ایمیل یا هر وسیله دیگر مورد صلاحدید موسسه در اختیار مشتری قرار دهد.

۱۱-۲ مسائل مربوط به رد پرونده ها از طرف کشورهای مقصد: مشتری می پذیرد که شرایط و مشخصه های هر شخص منحصرا مربوط به ایشان بوده و در صورت رد پرونده ها به هر علتی از طرف کشورهای مقصد مشتری حق اعتراض نداشته و موسسه در این مورد هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد. بدیهی است که علت های رد شدن پرونده ها و پیگیری های بعدی بر عهده مشتری می باشد.

۳ – سوء استفاده و نقض عهد مشتری
۱-۳ تعریف سوء استفاده مشتری: هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد. تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده مشتری است در صلاحیت موسسه منفرداً است. سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات موسسه در فعالیتهای جنائی ( شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و زنان و مردان و کلاهبرداری )، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص ( حقیقی یا حقوقی )، نمایش چیزهای مبتذل، اهانت آمیز، افترا آمیز، تهدید آمیز، بهره گیری از خدمات موسسه برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها ( spawning processes )، مصرف بی رویه حافظه اصلی سرور، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه ( Spam ) یا انبوه نامه های الکترونیکی ( چه باعث ایجاد اختلال در خدمات گیری سایر مشتریان بشود یا نشود )، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه ( شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام  رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه ) و ایجاد ارتباط بین خدمات موسسه به هر کاربری ( شامل بمباران پست الکترونیک (Mail bombing) و Flooding، تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و  حملات Broadcast ). بدون  ایجاد  محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، موسسه مشخصا ذخیره و نگهداری هرگونه نرم افزار دزدی، استفاده از هرگونه نرم افزار IRC bot و پروکسی ( شامل “bnc” و “eggdrop” )، ذخیره  یا استفاده از هرگونه نرم افزار مورد استفاده برای Hack و Crack، ذخیره و یا فروش فهرست های پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامه ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هرگونه TCP/IP Packet header یا هر بخشی یا header یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می کند. مشتری درک میکند و می پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد  تا موسسه فی الفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.
۲-۳ ارسال هرزنامه ( Spam ): مشتری می فهمد و می پذیرد که موسسه هرگز ارسال انبوه نامه های الکترونیکی یا  پیام های  تبلیغاتی  در  شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد، که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با استفاده از خدمات یک موسسه فراهم کننده خدمات اینترنت ( ISP ) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وب سایتی که در سرورهای موسسه میزبانی می شود، و یا فروش یا توزیع هر گونه نرم افزاری از طریق وب سایت که کار ارسال هرزنامه را تسهیل کند، نیز می شود. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و فی الفور باعث نقض این سند خواهد شد و متعاقب آن موسسه کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.
۳-۳ معیارهای انضباطی: در صورت سوء استفاده مشتری، موسسه ممکن است به صلاحدید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی،  نظیر  دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات موسسه به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و موسسه بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، موسسه ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً هزینه ای برای اتصال مجدد مشتری قبل از برقراری خدمات موسسه برای مشتری طلب کند. مشتری می پذیرد و موافق است که اگر حساب کاربری مشتری معلق گردد، موسسه ممکن است مراجعین به وب سایت مشتری را به صفحه  پشتیبانی فنی وب سایت هدایت کند. همچنین مشتری موافق است که موسسه ( شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، موسسه های تابعه، فروشندگان ) برای به تعلیق درآوردن حساب کاربری مشتری، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.
۴-۳ نظارت: موسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که موسسه بر خدمات عرضه شده  خود،  و  محتویات وب سایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک می کند که موسسه نظارت بر ارتباطات، فعالیتها و محتویات وب سایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمی دهد و موسسه داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب می نماید.
۵-۳ تشخیص نادرست: مشتری می پذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی گردد. یک مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می تواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت موسسه منفرداً می باشد. همچنین مشتری موافق است که موسسه ( شامل  کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، موسسه های تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.
۶-۳ نقض مفاد سند: مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان موسسه و هر کس دیگری که از خدمات موسسه استفاده می کند و یا به نحوی مرتبط با موسسه است، که مفاد این سند را مخدوش می کند را به موسسه گزارش دهد. اگر مشتری  در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، مردد است، باید در این مورد موسسه را مطلع سازد تا موسسه آن را تعیین کند. تعیین اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، تنها در صلاحیت موسسه منفرداً می باشد.
۴-   قطع
۱-۴ علت قطع: مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر موسسه متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، موسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون یا با اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند. در این صورت، موسسه هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابر موسسه برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از  طرف مشتری، نداشته باشد.
۴-۲ ورشکستگی: در صورت ورشکستگی مشتری، موسسه ممکن است، خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند و مشتری موافق است موسسه در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.
۳-۴ بقاء: موادی از این سند در صورت انقضاء یا قطع به هر دلیلی، بر قوت خود باقی خواهد ماند. این مواد عبارتند از: (۳-۴)، (۳-۶)، ماده ۱۱، ماده ۱۵ و ۲۰.

۵ – غرامت
همچنین مشتری موافق است که موسسه ( موسسه مهاجرتی آپادانا ) و هر شخص ثالث وابسته به آن (شامل شرکت های طرف قرارداد و تیم وکلا و غیره)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها مهاجرتی، موسسه های تابعه و فروشندگان موسسه، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت ( ناشی از هر نوع اتفاقی )، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات موسسه مصون هستند.

۶ – محدودیت دِین
برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون کشور ایالات متحده آمریکا، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی موسسه ( شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، زیرمجموعه ها و موسسه های تابعه ) و هر شخص ( حقیقی یا حقوقی ) دیگری که در ایجاد، تولید یا  توزیع خدمات موسسه دخیل است، دِینی در قبال رد شدن پرونده  یا هرگونه زیان  فردی  یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه ها، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا صدمه جانبی به هر صورتی – حتی اگر آن  صدمه  محتمل از توصیه موسسه باشد – (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات موسسه یا  (ب)  در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی مهاجرتی یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا موسسه، نخواهد داشت. کل دِین موسسه در قبال مشتری یا هر  شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای  هرگونه صدمه مرتبط با خدمات موسسه، شامل هرگونه قصور یا فراموشی موسسه یا نمایندگان موسسه، محدود به فی ۵ درصد سود از هر پرونده یا فی ماهانه پرداختی مشتری به موسسه  ( هرکدام که بیشتر باشد ) خواهد بود که آن هم بیشتر از ۵% سود نمی باشد و بیشتر از آن نخواهد بود.

۷ – سلب مسئولیت
۱-۷ عدم تضمین: به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگری، که بوسیله موسسه، کارمندان و ماموران موسسه، داده شود، هیچگونه تضمینی بوجود نخواهد آورد و اعتماد مشتری به چنین اطلاعاتی یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می شود و موسسه به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.
۲-۷ اطلاعات سیستم: موسسه هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار داده ها و یا اطلاعات موجود نمی دهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از یا از طریق موسسه تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می شود.
۵-۷ اطلاعات شبکه های متصل: مشتری می پذیرد که داده ها و اطلاعات موجود در شبکه های متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه موسسه توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. موسسه هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکه های متصل موجود است یا در آن رد و بدل می شود، نمی دهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده، از یا از طریق خدمات موسسه تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می شود.
۶-۷ مجوزهای اشخاص ثالث: مشتری درک می کند و می پذیرد که موسسه تلاش معقولی برای فراهم کردن شرایط، توسعه و ابداعات (که مجموعا “موقعیت های سرمایه گذاری و امثال آن است” به آن اطلاق می گردد) می کند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که موسسه هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبه های آن شرایط را، نمی دهد. علاوه براین موسسه مشخصا در مورد هر گونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن شرایط، از خود سلب مسئولیت می کند. علاوه براین مشتری، موسسه (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، کارفرمایان، وکلا، مأموران، زیرمجموعه ها و موسسه های تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب و کار مشتری یا زیرمجموعه های مشتری، یا مشتریان مشتری و هر کس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون می دارد. استفاده از شرایط هایی که از یا از طریق موسسه یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست می آیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسئولیت مشتری منفرداً انجام می شود.
۷-۷ محصولات موسسه های دیگر: در مورد محصولات و خدمات شرکت ها و موسسه های دیگر، هر اشاره ای که انجام گیرد، یا گفته ای که بیان شود، بوسیله موسسه یا اشخاص ثالث مرتبط با موسسه (شامل نمایندگان) یا کارمندان موسسه، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، ماموران، موسسه های زیرمجموعه، تنها به قصد اطلاع رسانی است و به معنی صحه گذاشتن و توصیه موسسه یا نهادهای ذکر شده در این ماده نیست. موسسه هرگونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی از طرف فروشندگان محصولات موسسه های دیگر از خود سلب می کند.
۸-۷ وب سایت: خدمات، اطلاعات و داده هایی ( که در اینجا به آن “اطلاعات” اطلاق می کنیم ) که در وب سایت موسسه ارائه می گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می شوند و هیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند. موسسه صریحاً هرگونه مسئولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای موفقیت صد در صد، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می کند. موسسه مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.
موسسه دِینی برای موارد زیر ندارد:
۱-۸-۷ هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل موسسه، در تحصیل، گردآوری یا تحویل اطلاعات.
۲-۸-۷ هرگونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده، یا تاخیر یا وقفه در تحویل اطلاعات.
۳-۸-۷ هر تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت. موسسه هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وب سایت یا اینکه این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمی دهد. موسسه هیچگونه تضمین و تعهدی درمورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند یا اینکه کاستی ها قابل اصلاح باشند نمی دهد. مشتری هیچگونه ادعا، شکایت یا پیگردی در قبال موسسه برای بخش یا بخش هایی از وب سایت که دسترسی به آنها ممکن است نیاز به بارگیری Cookie وب سایت داشته باشد، ندارد. “موسسه” در این ماده شامل امور، واحدها، بخشها، زیرمجموعه ها و موسسه های مادر مهاجرتی و برای هرکدام، شامل کارمندان، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، تأمین کنندگان و تجار وابسته است.

۸ – پرداخت
۱-۸ دوره صورتحساب: صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری موسسه شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات موسسه برای مشتری در یک پرونده مخصوص ایشان با عنوان خاص، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز عقد قرارداد و پایان آن انجام مراحل مهاجرتی اعلام شده می باشد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث نمی شود.

۲-۸ سررسید پرداخت: مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع به اقدامات قانونی مرتبط با مشتری مربوط به هر پرونده را پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسئول حصول اطمینان از اینکه موسسه مبلغ صورتحساب را قبل از شروع به کار پرونده مربوطه دریافت کرده است می باشد. موسسه ممکن است، بنا به صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات موسسه به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.
۳-۸ روشهای پرداخت: روشهای پرداخت قابل قبول برای موسسه فقط روش های هستند که نسبت به همان روز و ماه و سال خاص مورد تایید موسسه می باشند. مشتری مبلغ های مختلف را فقط از روشهایی که موسسه اعلام می کند ارسال نماید.
۴-۸ استفاده بیشتر ( Overuse ): موسسه ممکن است، برای استفاده بیشتر از میزان مجاز در خدمات خریداری شده از طرف مشتری صورتحساب صادر نماید که شامل استفاده بیشتر از خدمات وکالتی و مشاوره ها می شود. مشتری منفرداً مسئول اجازه دادن یا جلوگیری کردن از استفاده بیشتر است. مشتری می پذیرد و موافق است که موسسه هیچ الزامی برای هشدار در مورد استفاده بیشتر به مشتری ندارد.
۵-۸ حساب کاربری معوق: حساب کاربریِ مشتری در صورتیکه ظرف ۳۰ روز از آغاز دوره صورتحساب پرداخت آن انجام نشود، در وضعیت “معوق” قرار خواهد گرفت.
۶-۸ جریمه حساب کاربری معوق: حساب کاربری که در وضعیت معوق قرار گیرد، ممکن است از طرف موسسه معلق گردد و از استفاده از حساب کاربری جلوگیری شود. مراجعین به وب سایت حساب کاربری معوق ممکن است به صفحه وب پشتیبانی فنی موسسه، هدایت شوند. حساب کاربری معوق ی که برای یک دوره کامل قرارداد پرداخت نگردد، ممکن است به صلاحدید موسسه منفرداً، کلیه فایلهای آن بایگانی گردد، یا حذف شود. برای حساب کاربری در زمانی که معوق شده نیز، صورتحساب صادر خواهد شد.
۷-۸ هزینه برقراری مجدد: موسسه ممکن است از مشتری بابت بازگرداندن حساب کاربری معوق به وضعیت عادی، هزینه ای تحت عنوان برقراری مجدد خدمات دریافت کند و مشتری اگر نیاز داشت تا از خدمات ما بهره مند شود باید این هزینه را پرداخت نماید.
۸-۸ تغییرات: موسسه ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله موسسه را، هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری تغییردهد.
۹-۸ مالیات: موسسه مالیات مشمول که طبق قانون فدرال و ایالتی باید از مشتری بگیرد را، از مشتری طلب خواهد کرد و مشتری باید بپردازد. مشتری منفرداً مسئول پرداخت مالیات های قانونی خود است. البته تا زمانی که موسسه مسئول رسیدگی به پرونده مشتری است از طرف ایشان وظیفه پرداخت هر نوع مالیات تعیین شده را دارد.

۹ – انصراف
۱-۹ تمدید خودکار: به محض ثبت نام و یا تشکیل هر نوع  پرونده ای از طرف مشتری در موسسه، مشتری متعهد به اجرای مفاد این سند خواهد شد و تصور موسسه این خواهد بود که مشتری مفاد این سند را پذیرفته است.

۲-۹ درخواست انصراف: “درخواست انصراف”، به معنی درخواست مشتری، با توجه به مفاد این سند، از موسسه برای توقف خدمات موسسه برای یک حساب کاربری و یا پرونده خاصی برای مشتری می باشد.

۳-۹ پرداخت کامل صورتحساب برای هر موضوعی: حساب کاربری مشتری باید به صورت تمام و کمال قبل از هر گونه درخواست انصرافی تصفیه شده باشد گردد.
۴-۹ تضمین ۳۰ روزه برگشت پول: موسسه در مورد برگشت سی ( روزه ) حداقل ۵۰ درصد پول به مشتری تضمین می دهد. اگر مشتری از خدمات موسسه راضی نباشد، ظرف مدت سی (۳۰) روز نخست، می تواند درخواست عودت فی پرداختی خود را نماید. دوره سی (۳۰) روزه نخست آغاز خدمات موسسه به مشتری محاسبه می گردد. فی دریافتی برای نصب و راه اندازی، تشکیل پرونده صرف وقت موسسه و فی های مختلف دولتی و خصوصی و فی مجوزهای صادر شده اشخاص ثالث ( حقیقی یا حقوقی ) قابل عودت نیستند.

۱۱ – حقوق معنوی
۱-۱۱ وب سایت موسسه: مشتری نباید بدون اجازه کتبی موسسه، همه یا بخشی از محتویات وب سایت موسسه را ( شامل تمام بخشها مثل بخش اطلاعاتی و کاربری ) کپی، بازتولید یا بازنشر نماید.
۲-۱۱ نشان تجاری و حق مؤلف: مشتری نباید بدون اجازه کتبی موسسه، نشان تجاری موسسه، نشان خدمات، محتویات تحت قانون حق مؤلف یا هر چیز دیگری که حقوق معنوی آن به موسسه تعلق دارد را، استفاده نماید.
۳-۱۱ جلوه نادرست: مشتری نباید به هر نحوی، رابطه مشتری با موسسه را به صورت نادرست جلوه دهد و تلاش کند، خود را در جایگاه موسسه جا بزند یا مدعی شود که مشتری همان موسسه است.

۱۲- حریم شخصی مشتری
مگر در مواردی که صریحاً در این سند به آن اشاره شده باشد، موسسه همه اطلاعات و داده های مشتری را به صورت محرمانه نگهداری خواهد کرد. مشتری درک می کند، می پذیرد و موافق است که موارد اضطراری،حکم دادگاه، دستور دادستانی، پلیس یا هر قوه قانونی دیگر، یا هر قانون مشمول دیگر، موسسه ممکن است اطلاعات مشتری را در اختیار آن نهاد بگذارد.

۱۳ – واگذاری و نماینده مشتری
۱-۱۳ واگذاری: حقوق و دیون هم مشتری و هم موسسه (در اینجا “طرفین” به آنها اطلاق می کنیم) تحت مفاد این سند، جانشین ها، مجریان و مدیران طرفین را نیز مقید می کند. هرچند مشتری ممکن نیست، حقوق و الزامات خود تحت مفاد این سند، فرم های سفارش و قراردادهای خدمات موسسه که بین طرفین جاری است را، به صورت کلی یا جزیی، بدون اجازه کتبی موسسه، واگذار یا محول کند.
۲-۱۳ طرف اصلی: مشتری موافق است که مشتری همیشه به عنوان طرف اصلی مفاد این سند، مقید خواهد بود، حتی اگر قرارداد یا موافقتنامه ای شامل فرم سفارش یا قراردادهای مهاجرتی در موسسه و نماینده مشتری جاری باشد.

۱۴ – حداقل سن
۱-۱۴ تضمین مشتری: مشتری اقرار می کند و تضمین می نماید که حداقل، ۱۸ سال سن دارد.
۲-۱۴ والد یا قیم: مشتری درک می کند و می پذیرد که هر شخص که کمتر از ۱۸ سال دارد (“صغیر“) باید والد یا قیمی داشته باشد که مفاد این سند را بپذیرد تا صغیر بتواند مشتری شود.
۳-۱۴ مسئولیت اصلی والد یا قیم: والد یا قیمی که مفاد این سند را از طرف صغیر می پذیرد به عنوان مسئول اصلی برای اجرای تمام و کمال مفاد این سند خواهد بود، که شامل پرداخت به موقع و کامل فی خدمات موسسه است.
۴-۱۴ ادامه مسئولیت والد یا قیم: والد یا قیمی که از طرف صغیر مفاد این سند را پذیرفته است، حتی پس از رسیدن صغیر به سن ۱۸ سال، همچنان به عنوان مسئول اصلی اجرای مفاد این سند خواهند بود، مگر آنکه موافقت کتبی موسسه را داشته باشند.
۵-۱۴ پذیرش بی اعتبار ( باطل و پوچ ): هر گونه پذیرش مفاد این سند از طرف فردی که کمتر از ۱۸ سال (صغیر) باشد، غیرمعتبر پنداشته خواهد شد و مفاد این سند بین موسسه و صغیر باطل خواهد بود، به حدی که موسسه از هر گونه دِین و مسئولیتی به هر نحو، که منتج از سن یا عدم صلاحیت قانونی صغیر یا استفاده صغیر از خدمات موسسه باشد، مبری است.

۱۵ – قانون حاکم
هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات مهاجرتی بین مشتری و موسسه، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایالات متحده آمریکا، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و موسسه در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذیصلاح، به هر دلیلی غیر قابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

۱۶ – فورس ماژور
مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که موسسه در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات مهاجرتی، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل موسسه ، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی ( که مجموعا به آن “فورس ماژور” اطلاق می کنیم. )، باشد، مسئولیتی ندارد. موسسه برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.

۱۷ – ابطالیه، تغییر و اصلاحیه
هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات مهاجرتی که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی موسسه داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

۱۸ – استقلال طرفین
هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا موسسه بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.

۱۹ – معنی و تفسیر
هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است” خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.

۲۰ – معاهده کامل و انحصار
این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات مهاجرتی، بین موسسه و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و موسسه را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی موسسه ، برخلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی ( شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی ) یا توافق شفاهی، ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات مهاجرتی، بین مشتری و موسسه منحصرا فقط بین مشتری و موسسه خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

۲۱ – صوابدید قانونی
مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.

نظرات بسته شده است.