چهارشنبه , ۸ تیر ۱۴۰۱
دفتر مرکزی واقع در کشور آمریکا، کالیفرنیا، شهر لوس آنجلس گاردنا ریچموند هیل جنوبی - شماره تلفن : ۳۱۷۲ ۲۹۹ (۳۱۰) ۰۰۱
صفحه اصلی برچسب های ارشیو: کار

برچسب های ارشیو: کار

مهاجرت از طریق کاری روش دوم برای کشور آمریکا

مهاجرت از طریق ویزای کاری EB3 و EB1 یا ویزای کاری برای افراد متخصص عالی و غیر متخصص   برنامه مهاجرتی EB3 کشور ایالات متحده آمریکا در حال حاضر یکی از بهترین روشهای مهاجرتی برای متقاضیانی است که شرایط سرمایه گذاری در خارج را نداشته و دارای مدارک زبان آیلتس و یا تافل نیستند. این برنامه یعنی EB3 یک برنامه …

مهاجرت از طریق کاری روش اول برای کشور آمریکا

مهاجرت از طریق ویزای کاری EB3 یا ویزای کاری برای افراد غیر متخصص   برنامه مهاجرتی EB3 کشور ایالات متحده آمریکا در حال حاضر یکی از بهترین روشهای مهاجرتی برای متقاضیانی است که شرایط سرمایه گذاری در خارج را نداشته و دارای مدارک زبان آیلتس و یا تافل نیستند.پس از بررسی پرونده داوطلب توسط اداره مهاجرت آمریکا به داوطلب و …

خلاصه فعالیت ها!

آخرین مطالب

بارگذاری بیشتر